Lưu ý:

Để tạo sự thuận lợi cho Quý khách khi đăng nhập và đảm bảo quyền lợi được hưởng của hội viên, tài khoản đăng nhập này sẽ là tài khoản đăng ký hội viên của Quý khách. Vì thế Quý khách chỉ nên sử dụng một tài khoản để đăng nhập.

  1. Nếu Quý khách đăng nhập lần đầu, tài khoản sau khi đăng nhập sẽ là tài khoản sử dụng cho sau này.
  2. Nếu Quý khách đã có tài khoản, xin hãy đăng nhập bằng tài khoản đó. Vì chúng tôi sẽ không thể hợp nhất số lượng sản phẩm đã tích lũy với số lượng sản phẩm mua thêm, nếu Quý khách đăng nhập bằng tài khoản mới.
  3. Nếu Quý khách đã quên tài khoản đăng nhập. Xin vui lòng gọi HOTLINE 0919408118 hoặc gởi email đến pvservice@hsbiotech.com để được hỗ trợ.